În prezent, Consiliul Județean Vâlcea gestionează:

78 de proiecte cu o valoare totală de

600 de milioane de euro

(în pregătire, în evaluare, în execuție, finalizate)


Proiecte 2020 – 2024

(*în pregătire, în evaluare, în execuție, finalizate)

Ne-am propus să modernizăm toate drumurile judeţene şi ne apropiem de atingerea obiectivului nostru.
Lucrăm pe o mare parte din drumurile județene, pentru modernizarea acestora, cu fonduri europene, guvernamentale sau din bugetul propriu al județului.
Cele mai multe fonduri atrase în ultimii patru ani – peste 227 milioane euro sunt pentru modernizarea infrastructurii rutiere.

Proiecte 2020 – 2024

(*în pregătire, în evaluare, în execuție, finalizate)

*pentru mai multe detalii apăsați pe fiecare proiect individual

Modernizare DJ 703G Jiblea - Sălătrucel - Berislăveşti - Limita jud. Argeş

• LUNGIME: 12,65 km
• VALOARE: 84.120.609,31 lei (cca 17 milioane euro)
Proiect finalizat în anul 2022.

Modernizare DJ 678A DN 64 (Tătărani) - Bratia Vale - Cocoru - Dealu Mare - Predești - Corbii din Vale - Popești - Ginerică - Limită Judeţ Argeş, Jud. Vâlcea

• VALOARE: 82.832.635,57 lei (cca 16,7 milioane euro)
• Proiect finalizat în anul 2023.

Modernizare DJ 678, Limită Județ Olt - Drăgoeşti - Casa Veche - Drăgioiu- Galicea - Bratia - Cremenari - Bercioiu - Ruda - Bârsești - Barza -Budeşti (DN7 E81)

• LUNGIME: 38,55 km

• VALOARE: 151.954.848,76 lei (cca 31 milioane euro)

• Proiect finalizat în anul 2023.

Cea mai mare valoare de finanţare atrasă

Cei mai mulţi kilometri de drum judeţean, reabilitat printr-un proiect european implementat

DJ 643 B-DJ 643-Băbeni Olteţu - Colelia - Pietroasa - Valea Mare - Drăganu - Ciocănari - Zăvoieni - Vârleni - Stăneşti-Măciuca - Cermegeşti -Chirigeşti - Bărbărigeni - Roeşti (DN 65C), km 0+000 - 35+555

DJ 643 B porneşte din Diculeşti, traversează comunele Valea Mare, Stăneşti, Măciuca, Lădeşti şi Roeşti.
LUNGIME: 35,873 km
VALOARE: 59.836.385 lei (cca 12 milioane euro)
Proiect finalizat în anul 2022.

Modernizare DJ 658 Gura Văii - Malu Vârtop - Hotarele - Muereasca - Găvăneşti - Mănăstirea Frăsinei, km 0+000-13+400

DJ 658 porneşte din Bujoreni, din DN7, traversează comuna Muereasca şi ajunge la Mănăstirea Frăsinei.
LUNGIME: 13,170 km
VALOARE: 42.759.523 lei (cca 9 milioane euro)

Proiect finalizat în anul 2021.

“Drumul spre „Mănăstirea Frăsinei” sau,,Drumul Athosului Românesc” porneşte din localitatea Bujoreni, din DN7 (E81), traversează teritoriul comunei Muereasca, până la Mănăstirea Fräsinei, fiind singura cale de acces către lăcaşul de cult.
Mânăstirea Frăsinei este printre cele mai cunoscute şi vizitate locuri din Vâlcea, fiind singurul lăcaş de cult din România unde femeile nu au acces şi unde viaţa monahală se ghidează după rânduielile de la muntele Athos.

Reabilitare şi modernizare DJ 646 C Băluţoaia (DJ 646 B) - Mănăstirea Surpatele, km 0+000-3+000

• LUNGIME: 2,686 km

• VALOARE: 500.330,51 lei
(cca 1 milion euro)

Proiect finalizat în anul 2020.
DJ 646 C sau,,Drumul spre Mănăstirea Surpatele” porneşte din DJ 646 B-sat Băluţoaia și traversează teritoriul comunei Frânceşti, cu punct final Mănăstirea Surpatele.

Reabilitare şi modernizare DJ 646 B Frânceşti (DJ 646) - Coşani - Dezrobiţi - Şerbăneşti - Păuşeşti - Barcanele - Soliceşti - Pietrari (DN 67), km 0+000-13+915

• LUNGIME: 13,660 km
• VALOARE: 27.753.104 lei
(cca 5,6 milioane euro)
Proiect finalizat în anul 2020.

DJ 646 B sau,,Drumul spre Mănăstirea Dintr-un Lemn” porneşte din localitatea Frânceşti (din DJ 646), traversează teritoriul comunelor Păuşeşti Otăsău şi Pietrari, având punct final în DN 67.

Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) - Rugetu - Slătioara - Mogeşti - Goruneşti - Stroeşti - Pojogi Cerna - Copăceni - Bondoci - Brosteni - Lăpușata - Mijaţi - Romanești - Roşiile - Nenciuleşti - Țepești - Tetoiu- Cârlogani - Chirculeşti - Irimeşti - (DJ 643), km 0+000-74+450 şi DJ 676 B Glăvile (DJ677A) - Voiculeasa - Olteanca - Chiriceşti - Lăpușata (DJ676), km 14+402-17+002

DJ 676 este cel mai lung drum judeţean din Vâlcea (cca 78 km). Drumul porneşte din Cerna – Vaideeni, și ajunge la Irimești, în Bălceşti, traversând opt localități din judeţul Vâlcea: Vaideeni, Slătioara, Stroești, Copăceni, Lăpușata, Roşiile, Tetoiu şi Bălceşti.

• VALOARE: 355.683.003 lei
(cca 71,5 milioane euro)
Contract de finanțare semnat în luna noiembrie 2023.

Modernizare DJ 703H Limita Jud. Argeş Perişani - Titeşti - Boişoara - Câineni (DN 7)

DJ 703 H traversează comunele Perișani, Titeşti, Boişoara şi Câineni
• LUNGIME: 31,60 km
• VALOARE: 179.088.957 lei (cca 36 milioane euro)
În curs de implementare.

Modernizare DJ 703L Jiblea Veche (DJ 703 G) Dăeşti - Sâmbotin - Fedeleşoiu (DJ 703F)

DJ 703L porneşte din oraşul Călimăneşti – Jiblea Veche și străbate teritoriul comunei Dăești, până în satul Fedeleşoiu, la intersecția cu DJ 703F.

. LUNGIME: 11,663 km
. VALOARE: 42.371.652 lei
(cca 8,5 milioane euro)
În curs de implementare.

Reabilitare şi modernizare DJ 677 A Crețeni (DN 67B) - Izvoru - Nemoiu -Amărăşti - Glăvile - Pesceana - Şirineasa (DJ 677F), km. 0+000-35+020

DJ 677 A pornește din Sutești, traversează comunele Creţeni, Amărăști, Glăvile, Pesceana, Şirineasa.

• LUNGIME: 35,220 km
• VALOARE: 94.932.025 lei (cca 19 milioane euro)
Investiție în derulare, cu termen de finalizare în anul 2024..

Stație nouă de asfalt, pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea

La sfârșitul anului 2020, a devenit operațională una dintre cele mai moderne stații de asfalt din regiunea Olteniei, cu o capacitate de producție de 160 tone/oră.Fără sumele alocate anual de Consiliul Județean Vâlcea, RAJDP Vâlcea nu ar fi putut achiziționa această stație de asfalt.

Punerea în funcțiune a stației de asfalt înseamnă o independență a RAJDP Vâlcea în ce privește producerea și livrarea de mixtură asfaltică.

Parcul auto al RAJDP Vâlcea a fost și el dotat cu utilaje perfomante, necesare desfășurării activității.

Modernizare DJ 646 Băbeni (DN 64) - Băluţoaia - Mănăileşti - Genuneni - Foleşti - Dumbrăveşti - Foleştii de Sus - Tomşani - Costeşti - Mănăstirea Bistriţa - Mănăstirea Arnota, judeţul Vâlcea

 • Reabilitare Folești – Tomșani DN 67 • lungime: 9,6 km • valoare: 10 milioane euro

Modernizare DJ 605 A Limită jud. Gorj (DN 67B) - Livezi - Grădiștea - Sineşti - Târgu Gânguleşti - Dealu Aluniş - Berbeşti - Mateeşti - Greci - Milostea - DN 67, km 55+000-89+538

• DJ 605 A traversează oraşul Berbeşti, comunele Mateești, Sineşti şi Grădiştea.
• LUNGIME: 34,538 km

Modernizare DJ 703 F-Râmnicu Vâlcea - Fedeleşoiu - Runcu - Limita Jud. Argeş

• DJ 703 F face legătura între municipiul Râmnicu Vâlcea şi comunele Runcu şi Dăeşti, continuându-se apoi în judeţul Argeş.
• LUNGIME: 20,60 km

Sens giratoriu, la Mihăești

• Consiliul Județean Vâlcea a încheiat un acord de asociere cu Primăria Mihăești și a alocat 600.000 lei, pentru construirea unui sens giratoriu în zona Buleta.

Am promis vâlcenilor din Mihăești și nu numai că intersecția de la Buleta (DN 67 cu DC 128) nu va mai fi una periculoasă pentru șoferi și că vom construi aici un sens giratoriu. Ne onorăm promisiunea!
Constantin Rădulescu,
Președinte
Consiliul Județean Vâlcea

Sens giratoriu, la Popești

• Consiliul Județean Vâlcea va încheia un acord de asociere cu Primăria Popești și va aloca fondurile necesare pentru construirea unui sens giratoriu în intersecția DN 65C cu DJ 677F.

Înființare Aerodrom pentru Aeronave ușoare și construire Heliport pentru zbor V.F.R. de zi și de noapte și facilități

• Consiliul Județean Vâlcea a încheiat un acord de parteneriat cu Primăria Budești și a alocat fondurile necesare realizării serviciilor de proiectare aferente obiectivul de investiții.

Acord de parteneriat pentru realizarea Centurii ocolitoare a orașului Horezu

• Prin parteneriat, Consiliul Județean Vâlcea va asigura fondurile necesare cofinanțării obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Horezu”, implementat de administrația locală cu fonduri europene și guvernamentale

Sănătatea vâlcenilor, prioritară pentru Consiliul Județean Vâlcea
Ne-am propus să avem cele mai moderne spitale din regiune și ne apropiem de atingerea obiectivului nostru.

În ultimii ani, Consiliul Județean Vâlcea a investit sume importante în sănătate, bani care s-au folosit pentru modernizarea și dotarea cu aparatură medicală a celor trei spitale aflate în coordonare.

Proiecte 2020 – 2024

(*în pregătire, în evaluare, în execuție, finalizate)

*pentru mai multe detalii apăsați pe fiecare proiect individual

Întărirea capacității Spitalului Județean de Urgență Vâlcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19

• Valoare: 9.744.204,54 lei (cca 2 milioane euro)

Proiect finalizat.

Investiții din fonduri europene

Dotarea Spitalului cu echipamente medicale moderne și echipamente de protecție personală, adecvate gestionării crizei COVID-19 și creșterii adaptabilității sistemului medical la situații de urgență.

Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea

• VALOARE: 11.092.882,48 lei (cca 2 milioane euro)

Proiectul presupune reabilitarea și modernizarea instalațiilor de ventilație și tratare a aerului, a instalațiilor electrice și a celor de fluide medicale, la două din clădirile în care funcționează secțiile SJU Vâlcea.

Proiecte in execuție.

Investiții din fonduri europene

Modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea

• Valoare: 15.898.761,36 lei (cca 3,2 milioane euro)
Proiectul presupune lucrări de modernizare a spațiului existent (policlinica veche), precum şi extinderea acestuia prin construirea unui corp nou de clădire. Ambulatoriul SJU Vâlcea va fi dotat cu aparatură madicală și mobilier, pentru un act medical la standarde europene.

Investiții din fonduri europene

Proiect in execuție.

Reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea Corp Principal C5 a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, situat în str. General Magheru nr. 54 (Spitalul Vechi - Spitalul Nr.2)

• Valoare: 97.093.683,17 lei (cca 19 milioane euro)
Proiectul presupune reabilitarea, modernizarea și dotarea cu mobilier specific a clădirii C5 unde funcționează în prezent secțiile: Oftalmologie, Psihiatrie 2, Compartimentul de psihiatrie infantilă şi Secţia de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie.  Se vor executa lucrări de consolidare, de reabilitare şi recompartimentare interioară, inclusiv lucrări de refacere a instalațiilor termice, sanitare şi electrice.

Investiții din fonduri guvernamentale

Proiect in execuție.

Reabilitarea și extinderea blocului operator și dotarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, în vederea reducerii riscului de infecții nosocomiale

• VALOARE: 36.046.661,42 (cca 7,2 milioane euro)
Proiectul constă în reabilitarea actualului bloc operator și construirea unei noi clădiri ce va avea regimul de înălțime P+3E. Aceasta va fi legată de clădirea spitalului printr-o pasarelă situată la nivelul etajului II și va găzdui 9 noi săli de operație. Prin proiect se vor achiziționa și dotările aferente blocului operator.

Investiții din fonduri europene.
Proiect in execuție.

Dotarea cabinetului de planificare familială din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea

• VALOARE: 327.212,11 (cca 66 mii euro)

Investiții în sistemul informatic și în infrastructura digitală a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea

• VALOARE: 4.881.710,45 lei (cca 1 milion euro)

Prin proiect se propune dezvoltarea și modernizarea sistemului informatic și a infrastructurii digitale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale și de a asigura o gestionare eficientă a informațiilor și a proceselor medicale.

Investiții din fonduri europene.

Proiect in execuție.

Dotarea cu echipamente medicale a secției de Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, în vederea îmbunătățirii programului de screening

• VALOARE: 264.226,41 lei (cca 53 mii euro)

Acest proiect are ca obiectiv îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite în secția de Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, prin dotarea cu echipamente medicale necesare îmbunătățirii programului de screening dedicat nou-născuților.

Investiții din fonduri europene.

Proiect in execuție.

Reabilitarea termică a secțiilor Spitalului Județean de Urgență Vâlcea din strada Remus Bellu nr. 3

• VALOARE: 11,8 milioane euro

În ultimii ani, s-au realizat investiții importante la Maternitate: a fost consolidată clădirea, au fost modernizate sălile de naștere, au fost renovate ambulatoriul Secției de Oncologie și Secția ATI (reanimare) și a fost dotată cu aparatură medicală Secția Neonatologie.

Prin intermediul acestui program de finanțare, se propune îmbunătățirea infrastructurii și a condițiilor de tratare și îngrijire a pacienților.

 

Prima Clinică de Radioterapie și Imagistică din județul Vâlcea.

Pe un teren, concesionat prin licitație de CJ Vâlcea, în curtea Maternității funcționează, din anul 2023, prima Clinică de Radioterapie și Imagistică din județul Vâlcea.

Centrul Medical oferă servicii medicale de diagnosticare, monitorizare, evoluţie boală şi tratament, de nivel european, servicii medicale care vor putea fi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate prin Programul Naţional de Oncologie.

Investiții din fonduri europene.

“Mi-am dorit tare mult ca vâlcenii care suferă de această afecțiune cumplită – cancerul – să poată beneficia de servicii medicale de înaltă performanță și să aibă o șansă în plus la un tratament adecvat, care să le redea sănătatea și să le prelungească viața.”

Constantin Rădulescu, Președinte Consiliul Județean Vâlcea

Clădirea în care funcționează Serviciul Județean de Ambulanță Vâlcea a fost modernizată

În anul 2022, cu fonduri din bugetul propriu al județului, a fost igienizată și modernizată clădirea în care funcționează Serviciul Județean de Ambulanță Vâlcea.

“Din respect pentru „eroii noștri de fiecare zi”, am intervenit cu lucrări de modernizare a imobilului, care nu a mai fost reabilitat din 1980, anul în care a fost pus în funcțiune. Vom continua să investim aici în construirea unor noi spații administrative, dar și în amenajarea garajelor pentru ambulanțe.” Constantin Rădulescu, Președinte Consiliul Județean Vâlcea

Proiect finalizat.

Reabilitare și modernizare spaţii aferente fostei Policlinici cu Plată

• Valoare: 1.943.796 lei (cca 400.000 euro)

Investiție finalizată în anul 2021.

Construire Clădire Servicii Medicale, Alimentație Publică și Cazare în regim hotelier

Proiectul presupune construirea, în imediata apropiere a Clinicii de Radioterapie și Imagistică din Râmnicu Vâlcea, a unei clădiri pentru cazare în regim hotelier, în care să funcționeze cabinete medicale și servicii de alimentație publică.
Proiect in pregătire.

Reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea - corp C6 a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, str. General Magheru, nr. 54.

• VALOARE: cca 18 milioane  euro

Prin proiect, se propun: reabilitarea, modernizarea și dotarea cu mobilier specific a clădirii C6, unde funcționează, în prezent, secțiile: dermato-venerice şi infecţioase.

Investiții din fonduri europene.

Proiect viitor.

Reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirile C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9, C10 și C12 ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, situate în strada General Magheru, nr. 54

Se vor executa lucrări de consolidare și de reabilitare a tuturor spațiilor, inclusiv a instalațiilor interioare aferente acestora (termice, sanitare, electrice).

Proiect viitor.

Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea

• VALOARE: cca 12 milioane  euro

Prin proiect, sunt prevăzute extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul SJU Vâlcea și dotarea cu echipamente medicale specifice.

Proiect viitor.

Investiții din fonduri europene.

Întărirea capacității Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești de gestionare a crizei sanitare COVID-19

• VALOARE: 2.719.934,44 lei (cca 550 mii euro)
Sursa de finanțare: PNRR

Obiectivul proiectului a fost creșterea capacității spitalului de gestionare a crizei COVID-19, prin furnizarea de echipamente pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu COVID-19 și prin dotarea cu aparatură medicală destinată tratamentului pacienților.

Investiții din fonduri europene.

Proiect finalizat.

Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești

• VALOARE: 10.871.326,70 lei (cca 2,2 milioane euro)

Pe lângă montarea unor instalații de producere și distribuție fluide medicale, respectiv oxigen și vacuum, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală, va fi reabilitată și rețeaua de alimentare cu energie electrică în toate saloanele în care sunt prevăzute rampe de distribuție oxigen și vaccum medical.

Investiții din fonduri europene.

Proiect finalizat.

Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

• VALOARE: 4.261.620,33 lei (cca 860 mii euro)

Laboratorul de microbiologie va fi dotat cu: analizoare automate și semiautomate, sistem de neutralizare deșeuri infecțioase, echipament automat de diagnostic molecular detecție și diferențiere infecții nosocomiale, purificator de aer pe bază de plasmă, microscop trinocular de laborator și altele.

Investiții din fonduri europene.

Proiect in execuție.

Investiții în sistemul informatic și în infrastructura digitală în Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești

• VALOARE: 4.406.569,99 lei (cca 900 mii euro)

Prin proiect se dorește dezvoltarea și modernizarea sistemului informatic și a infrastructurii digitale în Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu”, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale și de a asigura o gestionare eficientă a informațiilor și a proceselor medicale.

Investiții din fonduri europene.

Proiect in execuție.

Reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu”

• VALOARE: 15.258.484,99 lei (cca 3 milioane euro)

Prin proiect se propune reabilitarea, extinderea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale oferite și de a crește capacitatea de îngrijire a pacienților.

Investiții din fonduri europene.

Proiect in execuție.

Clădire medico-administrativă, la Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești

Proiectul se va realiza cu fonduri din bugetul propriu al județului. Consiliul Județean Vâlcea a alocat deja primii bani (1 milion lei) pentru demararea acestei investiții.

Investiții din bugetul propriu al județului.

Proiect in pregătire.

Clădire nouă la spitalul din Drăgoești

• Până în prezent, Consiliul Județean Vâlcea a investit cca 1 milion euro pentru construirea unei noi clădiri de spital, care cuprinde 14 saloane pentru pacienți, sală de mese, zonă de îngrijire și consultații, precum și dotări specifice. De asemenea, s-a construit un laborator de analize medicale, dotat cu aparatură specifică, iar la intrarea în spital, s-a amenajat o clădire dedicată interacțiunii dintre pacienți și aparținători, cu scopul de a proteja atât pacienții, cât și vizitatorii.

Întărirea capacității Spitalului de Psihiatrie Drăgoești de gestionare a crizei sanitare COVID-19

• VALOARE: 843.407,97 lei (cca 170 mii euro)

Obiectivul proiectului – îmbunătățirea abilității sistemului medical de a gestiona criza COVID-19, prin dotarea Spitalului cu echipamente medicale de ultimă generație și echipamente de protecție personală adecvate.

 

Modernizarea, reabilitarea și dotarea Secției Exterioare de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Călimănești a SJU Vâlcea (Vila Oltul).

În anul 2021, Consiliul Județean Vâlcea a cumpărat imobilul în care funcționează clinica, o clădire de patrimoniu construită în urmă cu un secol. Clădirea este însă într-un stadiu avansat de degradare și necesită ample lucrări de reabilitare și modernizare. În acest scop, CJ Vâlcea a alocat banii necesari expertizării clădirii și întocmirii documentațiilor în vederea obținerii unei finanțări externe.

Proiect in pregătire.

Această unitate medicală are o adresabilitate foarte mare, fiind printre ultimele din țară care oferă astfel de servicii de recuperare medicală gratuite. Tocmai de accea, ne dorim să aducem clădirea la un nivel ridicat al standardului de calitate a spațiilor.

AVEM ACELAȘI SÂNGE

Prima acțiune de donare de sânge a fost organizată la Mihăești. Au urmat acțiuni similare la Băbeni, Horezu, Băile Olănești, Ocnele Mari.

Cabinet medical mobil

Prin proiect, se vor achiziționa și dota cabinete medicale mobile, care se vor deplasa în zonele greu accesibile din județ, pentru efectuarea de proceduri medicale: ecografie generală, analize de sânge uzuale, oftalmologie, ginecologie, stomatologie etc. Personalul medical va fi format din medici specialiști din cadrul SJU Vâlcea și al Spitalului din Mihăești.

Vom amenaja, într-un imobil situat în zona centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea, apartamente pentru medicii rezidenți.

Clubul Sportiv Vâlcea 1924: o investiție remarcabilă a Consiliului Județean în sport, pentru comunitate

“Ne dorim să reînviem mișcarea sportivă din județul Vâlcea și să ne îndreptăm spre performanță.”

Constantin Rădulescu, Președinte Consiliul Județean Vâlcea

Proiecte 2020 – 2024

(*în pregătire, în evaluare, în execuție, finalizate)

*pentru mai multe detalii apăsați pe fiecare proiect individual

Clubul Sportiv Vâlcea 1924: o investiție remarcabilă a Consiliului Județean în sport, pentru comunitate

În data de 24 iunie 2022, la inițiativa președintelui Consiliului Județean Valcea, Constantin Rădulescu, a fost înființat „Clubul Sportiv Vâlcea 1924″, o provocare importantă, un club cu discipline sportive variate, care să caute tineri, să-i formeze și să-i ducă spre performanță.

Baschet, atletism, box, judo și volei sunt cele mai importante ramuri sportive care se regăsesc în cadrul CS Vâlcea 1924.

În prezent, peste 500 de tineri sportivi sunt legitimați la CS Vâlcea 1924.

Echipa de seniori „Lupii Negri” a promovat cu succes în Liga Națională de Baschet Masculin, în sezonul 2023-2024, reprezentând cu mândrie județul Valcea. Tot la capitolul baschet mai evoluează si echipele de copii și juniori, precum și echipa feminină de baschet 3×3, care concurează la nivel național. Fiecare secție a clubului are în componență sportivi de renume care au obținut rezultate notabile atât pe plan național, cât și internațional.

Ne dorim să reînviem mișcarea sportivă din județul Vâlcea și să ne îndreptăm spre performanță.

Constantin Rădulescu, Președinte Consiliul Județean Vâlcea

După o pauză de 15 ani, voleiul masculin revine în județul Vâlcea

Prin înființarea Centrului Olimpic de Excelență, în parteneriat cu CS Vâlcea 1924, Federația Română de Volei și Comitetul Olimpic Sportiv Român, Consiliul Județean Vâlcea își propune să formeze și să pregătească tinerii talentați, sub 17 ani, ai voleiului masculin. Planul este ca aceștia să reprezinte CS Vâlcea 1924 în Divizia a II-a, contribuind la revitalizarea voleiului masculin vâlcean.

Fotbal

Fotbalul de performanță implică costuri pe măsură și, tocmai de aceea, în fiecare an, Consiliul Județean Vâlcea a sprijinit financiar echipele de Liga a III-a. În perioada 2020-2024, a alocat peste 1 milion de lei echipelor de fotbal din Horezu, Costești, Dăești, Călimănești și Râmnicu Vâlcea. Consiliul Județean Vâlcea susține financiar și fotbalul de masă, fotbalul juvenil și minifotbalul. Peste 2 milioane de lei au ajuns în ultimii patru ani, la AJF Vâlcea și la alte asociații sportive din județ.

Banii alocați au avut diverse destinații: achiziționarea de echipamente sportive, plata baremurilor de arbitraj sau asigurarea controlului medical de specialitate.

Handbal

Vâlcea se mândrește cu o tradiție bogată în handbal și cu realizări semnificative în acest sport. Consiliul Județean Vâlcea susține financiar echipa SCM Râmnicu Vâlcea, în perioada 2020-2024, alocându-i suma de 3,3 milioane lei.

Președinte pentru o zi!

„Președinte pentru o zi” este un proiect destinat tinerilor, inițiat în anul 2019, în parteneriat cu Consiliul Județean al Elevilor. Acesta oferă unui tânăr oportunitatea de a experimenta, pentru o zi, rolul de președinte al Consiliului Județean Vâlcea, luând parte activă la procesele decizionale și administrative.

Scopul acestui proiect este de a inspira tinerii să se implice în cât mai multe sectoare de activitate și să aleagă o facultate în domeniu.

În fiecare an, Consiliul Județean Vâlcea a organizat o serie de acțiuni ce au vizat domeniul educației. An de an, pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, Consiliul Județean Vâlcea organizează „Gala Educației”, eveniment ajuns, în anul 2023, la a patra ediție.

Proiecte 2020 – 2024

(*în pregătire, în evaluare, în execuție, finalizate)

*pentru mai multe detalii apăsați pe fiecare proiect individual

Cyber Smart Academy

„CYBER SMART ACADEMY” este un program inovator și de excelență, inițiat de Consiliul Județean Vâlcea în parteneriat cu Cyber Space Academy, cu scopul de a promova conștientizarea și educația în domeniul securității cibernetice. În primă etapă, pentru implementarea programului, Consiliul Județean Vâlcea a alocat fonduri în valoare de 50.000 lei, care au acoperit costurile pentru instruirea unui număr de 1.000 de elevi, beneficiari ai proiectului.

„CYBER SMART ACADEMY” reprezintă o etapă importantă în transformarea județului Vâlcea într-un centru de excelență în domeniul securității cibernetice. Viitorul programului vizează extinderea și diversificarea activităților de pregătire în acest domeniu, oferind astfel tinerilor oportunități de carieră și dezvoltare profesională în securitatea cibernetică.

Gala Educației

În fiecare an, Consiliul Județean Vâlcea a organizat o serie de acțiuni ce au vizat domeniul educației. An de an, pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, Consiliul Județean Vâlcea organizează „Gala Educației”, eveniment ajuns, în anul 2023, la a patra ediție.

Organizată la inițiativa președintelui Constantin Rădulescu, „Gala Educației” a însemnat, pe lângă premierea celor mai buni elevi ai judeţului, dialoguri şi momente artistice de înaltă ţinută.

În cadrul evenimentului, Consiliul Judeţean Vâlcea a acordat și stimulente financiare elevilor vâlceni care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale la competiţiile şcolare, media 10 la Examenul de Bacalaureat sau la Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VIII-a.

Microbuze electrice pentru elevii din județul Vâlcea

Prin proiect se vor achiziționa 26 de microbuze electrice de 16+1 locuri, pentru transportul elevilor din județul Vâlcea.

• Valoare: 6.097.560,97 de euro (fără TVA)

Contract de finanțare semnat în data de 12 septembrie 2023.

Prima etapă a proiectului acoperă localitățile: Fârtățești, Stoilești, Nicolae Bălcescu, Vaideeni, Bujoreni, Roșiile, Grădiștea, Cernișoara, Măciuca, Popești, Șirineasa, Stoenești, Șușani, Bunești, Racovița, Lungești, Diculești, Dănicei, Laloșu, Lăpușata, Zătreni, Livezi, Olanu, Tetoiu, Tomșani și Sinești.

În anul 2023, două microbuze noi au fost alocate transportului elevilor cu nevoi speciale din Școala Profesională Specială Bistrița și din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni. Județul Vâlcea a mai depus un proiect pentru finanțare printr-un program al Administrației Fondului de Mediu, prin care a solicitat 3 milioane euro pentru achiziționarea a 23 de microbuze hibrid.

Investiții din fonduri eoropene.

Masă caldă pentru elevi

„MASĂ CALDĂ”, cu bani din bugetul județului, pentru elevii din localitățile aflate în dificultate, cărora Guvernul României nu le-a repartizat fonduri prin programul național. Consiliul Județean Vâlcea va asigura și fondurile necesare amenajării locului de luat masa pentru elevii din localitățile beneficiare.

Parteneriat cu administrațiile locale, pentru amenajarea de grupuri sanitare în incinta a 20 de școli.

Proiect viitor.

Educația în Era Digitală: 7 Milioane de Euro pentru Dotarea Școlilor din Vâlcea

Consiliul Județean Vâlcea a semnat un contract de finanțare în valoare de 7 milioane de euro, prin PNRR, pentru a dota 46 de unități de învățământ cu mobilier și echipamente digitale de ultimă generație, materiale educaționale și sportive necesare pentru o educație de calitate.

Acest proiect acoperă:

•  39 de unități de învățământ preuniversitar de stat

•  2 unități de învățământ preuniversitar special (Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Școala Profesională Specială Bistrița)

•  5 unități conexe (Centrul Județean pentru Resurse şi Asistență Educațio- nală Vâlcea, Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea, Clubul Copiilor Drăgășani, Clubul Copiilor Horezu și Clubul Sportiv Școlar Râmnicu Vâlcea).

Educația în era digitală devine astfel o realitate pentru școlile din județul Vâlcea, iar beneficiile vor fi resimțite pe termen lung în dezvoltarea competențelor elevilor și în calitatea procesului educațional.

Consiliul Judeţean Vâlcea a reabilitat „perla” culturii vâlcene, un obiectiv turistic de interes național: CONACUL BĂLCEȘTILOR

Proiecte 2020 – 2024

(*în pregătire, în evaluare, în execuție, finalizate)

*pentru mai multe detalii apăsați pe fiecare proiect individual

Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”

• Valoare: 18.366.600 lei (cca 3,75 milioane euro)

• Finanțare: POR 2014 – 2020

Prin proiect, au fost reabilitate și restaurate Conacul Bălceștilor, Biserica de Lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Gâltofani și Parcul Conacului.

Investiție finalizată în anul 2023.

Investiții din fonduri europene.

Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Culelor Duca și Greceanu din Măldărești

Consiliul Județean Vâlcea are în vedere obținerea unei finanțări europene pentru restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Culelor Duca și Greceanu. În acest scop, a alocat banii necesari pentru realizarea documentațiilor necesare accesării de fonduri externe.

Prin implementarea acestui proiect, Consiliul Județean Vâlcea va oferi publicului posibilitatea de a explora aceste „bijuterii” arhitecturale și istorice.

Stiați că?

În județul Vâlcea se află cea mai veche culă din țară – Cula Greceanu (construită în anul 1517), pe care Consiliul Judeţean Vâlcea a cumpărat-o, în anul 2021, de la foștii proprietari, şi a introdus-o în patrimoniul judeţului.

Hub-uri de Cunoaștere și Cultură Digitală

Consiliul Județean Vâlcea a demarat o serie de proiecte menite să transforme bibliotecile din județ în veritabile hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. Investițiile, în valoare totală de 1,2 milioane de euro, aduc o schimbare semnificativă în peisajul cultural al județului.

Proiectul “Bibliotecile vâlcene, noi hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” vizează dotarea cu echipamente informatice și mobilier de înaltă calitate a Bibliotecii Județene “Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea și a altor 34 de biblioteci din județ. Bibliotecile comunale din Dăești, Bunești și Gușoeni vor beneficia și de lucrări de renovare și modernizare. Această inițiativă ambițioasă urmărește să ofere vâlcenilor acces la noile tehnologii și să stimuleze dezvoltarea tehnologii și să stimuleze dezvoltarea competențelor digitale. Investițiile includ dotarea cu echipamente informatice performante, cu scopul de a asigura publicului un acces facil la informații.

Sală de conferințe modernă

Pe lângă investițiile în dotarea bibliotecilor cu tehnologie de ultimă oră, se remarcă și proiectul de amenajare a unei săli de conferințe moderne la Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea. Această sală, cu o capacitate de 100 de locuri, va găzdui evenimente culturale și educaționale, pentru a atrage în special tinerii.

Complex Cultural-Sportiv Troianu: locul unde cultura și sportul se întâlnesc

Consiliul Județean Vâlcea dezvoltă un nou proiect: construirea unui complex cultural-sportiv în Râmnicu Vâlcea, în cartierul Troianu.

Complexul cultural-sportiv din Troianu a fost proiectat pentru a găzdui o gamă largă de activități culturale și sportive. Acesta include săli de repetiții pentru activități culturale, birouri administrative, o sală de conferințe pentru adunări și prezentări, săli de sport bine echipate pentru antrenamente și competiții, vestiare moderne, grupuri sanitare, cât și o parcare subterană care va asigura accesul facil la complex.

Complexul va oferi un loc de întâlnire pentru tineri și adulți deopotrivă, unde se pot bucura de activități culturale, de relaxare și de sport.

Proiect viitor.

Vâlcea, cel mai frumos județ din România

Consiliul Județean Vâlcea a susținut turismul prin investiții directe, prin proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere, prin finanțarea unor programe în domeniul cultural, dar și prin încheierea unor parteneriate cu autoritățile locale, pentru dezvoltarea unor investiții care pot face zonele respective atractive din punct de vedere turistic.

Pentru dezvoltarea județului, eu am pariat şi pariez pe turism, deoarece avem un potenţial turistic fabulos, care poate fi valorificat în toate anotimpurile anului. Constantin Rădulescu, Președinte Consiliul Județean Vâlcea

Drumurile către mănăstiri au fost modernizate.

Consiliul Județean Vâlcea și-a propus modernizarea drumurilor județene către mănăstiri, iar în ultimii patru ani a reușit să ducă la îndeplinire acest obiectiv.

Cei care aleg să viziteze Mănăstirea Dintr-un Lemn, Mănăstirea Surpatele, Mănăstirea Horezu, Mănăstirea Frăsinei, Mănăstirea Bistrița, Mănăstirea Berislăvești etc. trebuie să știe că o pot face în siguranță, circulând pe drumuri moderne.

Proiect finalizat.

Complex de servicii balneare în comuna Vlădești

Prin proiect, se propune realizarea unui centru balnear care cuprinde: bazine interioare și exterioare, cu apă sărată sau dulce, pentru recuperare și terapii, realizare spații de cazare și pentru tratament, parcări etc. Proiectul se va realiza în parteneriat cu UAT Vlădești. Consiliul Județean Vâlcea a alocat primii bani (600.000 lei) pentru studiile necesare elaborării proiectului, care a fost depus în vederea finanțării la Compania Națională de Investiții.

Proiect in execuție.

Dezvoltarea infrastructurii de agrement în județul Vâlcea - Adventure Park – comuna Vaideeni

Proiectul are ca scop realizarea unui centru de agrement – parc de aventuri (Adventure Park), cu: Alpine Coaster, piste pentru karturi și trotinete, tiroliene, covoare rulante cu sistem tubing și pârtie de schi, precum și realizarea infrastructurii necesare desfășurării unor astfel de activități. Proiectul se va implementa în parteneriat cu UAT Vaideeni. Consiliul Județean Vâlcea a alocat 250.000 lei, bani necesari elaborării documentațiilor tehnico – economice.

Proiect in execuție.

Parc de agrement, în comuna Mihăești

Proiectul presupune amenajarea unei locații unde să se desfășoare evenimente cultural – artistice, dar și a unei zone de recreere pentru localnici și turiști. Proiectul se va realiza în parteneriat cu UAT Mihăești. Consiliul Județean Vâlcea a alocat și suma de 150.000 lei, în vederea demarării studiilor preliminare acestei investiții.

Proiect in execuție.

Complex turistic și de agrement, la Nicolae Bălcescu

Prin proiect, Consiliul Județean Vâlcea dorește extinderea ofertei turistice în această zonă, unde se află o „perlă” a culturii vâlcene – Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”. Investiția presupune construirea unui complex hotelier, care să ofere celor care ne vizitează posibilitatea de a rămâne peste noapte în comuna Nicolae Bălcescu.

Ne vom implica în continuare, cu toată energia noastră, pentru a găsi cele mai bune soluții, astfel încât Vâlcea să devină o perlă a turismului românesc și un pol de atracție pentru investitori. Constantin Rădulescu, Președinte Consiliul Județean Vâlcea

Therme Olănești Wellness & Spa. Dezvoltarea unei infrastructuri de agrement în zona Pietriș - Băile Olănești

Prin proiect, se va construi un complex turistic și de agrement, cu facilități moderne de relaxare, piscine de tip „infinity”, saune, terenuri de sport, restaurante, dar și pentru alte activități în aer liber.

Proiectul se va realiza în parteneriat cu UAT Băile Olănești.

Fii Cool la Cule!

Un festival ce îmbină autenticitatea locului cu atmosfera inedită creată de cei mai în vogă artiști ai momentului.

Datorită celor doua ediții din 2022 si 2023, Festivalul „Fii Cool la Cule” din Maldărești s-a transformat rapid în unul dintre cele mai așteptate evenimente din județul Vâlcea. Aici, oamenii se bucură de trei zile de distracție, muzică bună și delicii culinare, într-un decor încărcat de istorie, lângă Culele Duca și Greceanu.

Festivalul Colindului Vâlcean

Festivalul Colindului Vâlcean a fost organizat pentru prima dată în anul 2016, la inițiativa președintelui Constantin Rădulescu, cu gândul de a readuce în atenția publicului vâlcean și această tradiție de suflet, reprezentată de obiceiurile și colindele de pe plaiurile vâlcene.

Festivalul Călușului Vâlcean

O celebrare a tradiției călușarilor în Vâlcea.

Festivalul Călușului Vâlcean a luat naștere în 2019 din dorința președintelui Constantin Rădulescu de a celebra dansul călușului, un obicei românesc vechi. În fiecare an, acest festival adună formații de călușari din diverse localități, precum și vâlceni implicați în păstrarea vie a acestei tradiții.

Festivalul de folclor păstoresc Învârtita Dorului - Vaideeni

Peste jumătate de secol de Festival de Folclor Păstoresc la Vaideeni.

În fiecare an, Vaideeni devine capitala portului popular românesc pentru Festivalul de Folclor Păstoresc „Învârtita Dorului”. Acest eveniment unic aduce tradițiile din fiecare colț al țării în centrul atenției publicului, prin portul și cântecul popular.

Festivalul Național al Sculptorilor cu Drujba, comuna Vaideeni

Artă în lemn, creată de sculptori cu drujba, la Vaideeni.

Comuna Vaideeni găzduiește cel mai mare eveniment dedicat artiștilor care sculptează cu drujba în lemn. De-a lungul anilor, acest festival a crescut în renume și popularitate, devenind un punct de atracție pentru artiști din întreaga țară.

Deep Forest Fest - Râmnicu Vâlcea

Primul festival de muzică electronică din regiunea Oltenia.

Acest eveniment reunește atât DJ-i internaționali, cât și artiști români, pe platoul Fețeni, din Râmnicu Vâlcea. Festivalul oferă o experiență muzicală captivantă și atmosfera unică a evenimentelor de acest gen.

Open Air Blues Festival Brezoi

Festival internațional de muzică blues, găzduit de pitorescul oraș Brezoi, în județul Vâlcea.

Devenit unul dintre cele mai apreciate festivaluri de blues din România și nu numai, festivalul și-a construit o reputație solidă, atrăgând atât artiști de talie internațională, cât și public din toate colțurile lumii. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul autorităților locale și județene, respectiv Primăria orașului Brezoi și Consiliul Județean Vâlcea.

Ride the vibe

Ajuns, în anul 2023, la ediția a treia, „Ride the vibe” este cel mai mare eveniment din România al entuziaștilor moto, cu peste 4000 de motocicliști participanți, a căror gazdă primitoare este de fiecare dată județul Vâlcea!

„Aceste evenimente, care promovează și pun într-o lumină bună județul nostru, se vor bucura întotdeauna de aprecierea si susținerea mea! Tocmai de aceea, am sprijinit atât financiar, cât si logistic, buna desfășurare a acestei manifestări.”

Constantin Rădulescu, Președinte Consiliul Județean Vâlcea

Race the vibe

Prima ediție a „Race the vibe” a adus împreună, pentru prima dată la Mihăești, pasionați auto-moto, oferindu-le ocazia de a-și testa îndemânarea și puterea motoarelor, într-un cadru atent organizat și reglementat, pentru a se bucura de viteză într-un mod responsabil.

Târgul de Ceramică Populară „Cocoșul de Hurez”

Acest eveniment reunește meșteri ceramiști din toate marile centre de ceramică din țară și din străinătate și atrage în fiecare an aproximativ 25.000 de turiști. Târgul a devenit un simbol al meșteșugului olăritului, iar ceramica horezeană, cu motivele tradiționale precum cocoșul, spirala și pomul vieții, o capodoperă a Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO. ­

Alte festivaluri pe care Consiliul Județean Vâlcea le-a sprijinit financiar:

• Festivalul de folclor păstoresc „La Izvorul Dorului” – Băbeni

• Festivalul „Lăutarul” – Drăgășani

• Festivalul Buridava de la Ocnele Mari

Festivalul „Urcai dealu’ la Măciuca”

• Festivalul Național de Folclor „Cântecele Oltului”

• Festivalul – Concurs Naţional al Tinerilor Interpreţi de Muzică Populară „VÂLCEA, PLAI DE CÂNT ŞI DOR”

CMID Roești este o investiție care va asigura gestionarea deșeurilor menajere de pe raza județului Vâlcea, atingând toate aspectele prevăzute de legislația din domeniu: sortarea deșeurilor reciclabile, tratarea mecano-biologică și depozitarea ecologică a deșeurilor.

Proiecte 2020 – 2024

(*în pregătire, în evaluare, în execuție, finalizate)

*pentru mai multe detalii apăsați pe fiecare proiect individual

Fazarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea” - CMID Roești

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020

• Proiect finalizat la 31.12.2023

• Valoare: 116.906.755,37 lei (cca 23,5 milioane euro)

Obiectivul proiectului a constat în realizarea unui „Centru de Management Integrat al Deșeurilor la Roești”, care include o stație de sortare, o stație de tratare mecano – biologică a deșeurilor și un depozit ecologic.

CMID Roești este o investiție care va asigura gestionarea deșeurilor menajere de pe raza județului Vâlcea, atingând toate aspectele prevăzute de legislația din domeniu: sortarea deșeurilor reciclabile, tratarea mecano-biologică și depozitarea ecologică a deșeurilor.

CMID Roești nu este nicidecum o „groapă” de gunoi, este o „bijuterie” în domeniu, o lucrare inginerească excepțională, cu utilaje și tehnică de ultimă generație. Constantin Rădulescu, Președinte Consiliul Județean Vâlcea.

Investiții din fonduri europene.

Modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Râmnicu Vâlcea.

• Valoare: cca 140 milioane euro

• FINANȚARE: Programul “Termoficare”, coordonat de Ministerul Dezvoltării Contract de finanțare semnat pe 24 august 2023.

Proiectul vizează construirea, la CET Govora, a unei centrale termice în cogenerare, de înaltă eficiență, care va asigura termoficarea Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Noua investiție oferă siguranța că, într-un viitor foarte apropiat, energia termică de care are nevoie întreg municipiul Râmnicu Vâlcea va putea fi asigurată, la standarde înalte de eficiență și de protecție a mediului înconjurător.

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - etapa II

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020

• Termen de finalizare: 31.12.2023

• Valoare: cca 19,5 milioane euro

Proiectul a constat în lucrări de reabilitare a 3,25 km rețea primară și 10,033 km rețea secundară de termoficare, divizate în patru contracte, care s-au derulat în mai multe zone din Râmnic.

3,25 km reţea primară

10,033 km reţea secundară

Prin implementarea acestui proiect se vor reduce pierderile în rețeaua de termoficare și, implicit, va crește eficiența energetică a sistemului de încălzire din Municipiul Râmnicu Vâlcea, ceea ce înseamnă costuri mai reduse pentru populație.

Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în județul Vâlcea – Zona 1, 2 și 3

• Valoare: 13 milioane euro

Contract de finanțare semnat în luna iunie 2023

Proiectul presupune construirea a 13 centre de colectare prin aport voluntar, câte unul pentru fiecare localitate beneficiară, grupate pe zone, respectiv:

1.Vaideeni, Frâncești și Berislăvești

2.Popești, Cernișoara, Pesceana, Drăgoești și Stoilești

3.Drăgășani, Glăvile, Gușoeni, Laloșu și Tetoiu

Prin acest proiect, în fiecare localitate, se va realiza infrastructura necesară colectării unor categorii de deșeuri, care nu pot fi preluate direct de la cetățeni, respectiv: deșeuri voluminoase, textile, mobilier, anvelope, echipamente electrice și electronice/baterii uzate, deșeuri de grădină sau din construcții și demolări.

Cetățenii vor putea beneficia, în funcție de categoria deșeurilor depozitate, și de vouchere, pe care le vor putea folosi pentru achiziționarea unor produse similare noi.

Implementarea acestui proiect înseamnă un pas înainte pentru o gestionare eficientă a deșeurilor la nivelul județului Vâlcea și pentru atingerea obiectivului nostru, acela de a deveni un județ și mai curat.

Județul Vâlcea – ORIZONT 2030

Proiectul a cuprins elaborarea unei noi strategii integrate de dezvoltare durabilă a județului, pe o perioadă de 10 ani, și digitalizarea sistemului de management al documentelor, în cadrul instituției – Consiliul Județean Vâlcea.

• Valoare: cca 800.000 euro

Proiect finalizat în anul 2023.

Toate clădirile publice aflate în proprietatea județului vor deveni independente energetic

Proiectul presupune construirea unei capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile (cu o putere totală de 0,99954 MW), prin montarea și punerea în funcțiune a 33 de centrale fotovoltaice, în 16 locații diferite în care își desfășoară activitatea instituțiile aflate în coordonarea Consiliului Județean Vâlcea.

• Valoare: 5,5 milioane lei

Clădire birouri - Consiliului Județean Vâlcea

Prin acest proiect, va fi construită o clădire de birouri, cu regim de înălțime P+6E. Investiția presupune edificarea unei clădiri, cu destinația birouri, spații tehnice și administrative, parcare etc. Imobilul nou construit va fi utilizat de instituții și servicii publice aflate în subordinea CJ Vâlcea.

Din respect pentru „eroii noștri de fiecare zi”, pompierii din județul Vâlcea, și pentru a le face munca mai ușoară, am investit și vom continua să investim în dotarea ISU Vâlcea. Constantin Rădulescu, Președinte Consiliul Județean Vâlcea

Activitatea de asistență socială deține o pondere importantă în bugetul județului, cuantumul fondurilor alocate la începutul anului 2024 fiind de cca 101.892.620 lei, sume ce vor fi utilizate atât pentru cheltuieli de întreținere și funcționare, cât și pentru investiții.

Proiecte 2020 – 2024

(*în pregătire, în evaluare, în execuție, finalizate)

*pentru mai multe detalii apăsați pe fiecare proiect individual

Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Comunitare - Râmnicu Vâlcea

• Valoare: 7,6 milioane de lei (cca 1,6 milioane euro)

Complexul funcționează în subordinea DGASPC Vâlcea și este destinat, în principal, furnizării de servicii sociale de îngrijire și recuperare medicală pentru copiii cu dizabilități. Anual, vin aici, pentru recuperare, peste 200 de copii cu probleme speciale din județul Vâlcea.

Proiect finalizat.

Investiții din fonduri europene.

Consolidarea și reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca

• Valoare: 4,8 milioane de lei (cca 1 milion euro) 

Prin proiect s-au reabilitat termic cele 5 corpuri de clădire din cadrul obiectivului. Centrul de Recuperare Măciuca este astăzi una dintre cele mai moderne facilități de îngrijire medicală din România. De serviciile acestui centru beneficiază 42 de persoane adulte cu dizabilități și afecțiuni neuropsihice.

Proiect finalizat.

Investiții din fonduri europene.

Întărirea capacității D.G.A.S.P.C. Vâlcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19

• Valoare: 1.087.345,77 lei (cca 400.000 euro)

 Dotarea DGASPC cu echipamente medicale

Proiect finalizat.

Investiții din fonduri europene

Centru Comunitar Integrat în comuna Racovița, județul Vâlcea

• Valoare: 998.895,05 lei (cca 200.000 euro) 

Realizarea și dotarea Centrului Comunitar Integrat în comuna Racovița

Proiectul presupune constiruirea și dotarea unui centru comunitar integrat în comuna Racovița, cu scopul de a oferi servicii sociale și medicale adecvate nevoilor comunității.

*Proiect realizat în parteneriat cu UAT Racovița

Proiect in execuție.

Investiții din fonduri europene.

Centru Comunitar Integrat în comuna Vaideeni, județul Vâlcea

• Valoare: 669.262,13 lei (cca 135.000 euro) 

Realizarea și dotarea Centrului Comunitar Integrat în comuna Vaideeni

Prin proiect se propun realizarea și dotarea unui centru comunitar integrat în comuna Vaideeni, cu scopul de a oferi servicii sociale și medicale adecvate nevoilor comunității.

*Proiect realizat în parteneriat cu UAT Vaideeni

Proiect in execuție.

Investiții din fonduri europene.

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Andreea

• Valoare: 16.271.043 lei (cca 3,3 milioane euro) 

Reabilitarea Centrului Andreea, în vederea creșterii eficienței energetice

Prin intermediul acestui proiect se realizează lucrări de reparații, amenajare și modernizare a Centrului Andreea, în vederea creșterii eficienței energetice.

Preocuparea noastră pentru educația tinerilor vâlceni, indiferent de categoria socială din care fac parte, va fi una permanentă și vom căuta mereu proiecte care să le ofere condiții optime pentru dezvoltarea lor. Constantin Rădulescu, Președinte Consiliul Județean Vâlcea

Proiect in execuție.

Investiții din fonduri europene.

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Andreea

• Valoare: 16.271.043 lei (cca 3,3 milioane euro) 

Reabilitarea Centrului Andreea, în vederea creșterii eficienței energetice

Prin intermediul acestui proiect se realizează lucrări de reparații, amenajare și modernizare a Centrului Andreea, în vederea creșterii eficienței energetice.

Preocuparea noastră pentru educația tinerilor vâlceni, indiferent de categoria socială din care fac parte, va fi una permanentă și vom căuta mereu proiecte care să le ofere condiții optime pentru dezvoltarea lor. Constantin Rădulescu, Președinte Consiliul Județean Vâlcea

Proiect in execuție.

Investiții din fonduri europene.

Construirea unei școli verzi, pentru învățământul profesional special din Județul Vâlcea, lângă Centrul Andreea

• Valoare: cca 9,6 milioane euro Sursa de finanțare:

Construirea unei scoli verzi, cu spații adaptate copiilor cu nevoi speciale

O construcție nouă, unde vor fi amenajate spații adaptate copiilor cu nevoi speciale. Beneficiarii vor fi aproximativ 150 de copii și va fi angajat personal adecvat.

Proiect in pregătire.

Investiții din fonduri europene.

Construire Centru de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Slătioara

• Valoare: 11.138.281,07 lei (cca 2,2 milioane euro)

Și în centrele de la Băbeni și Lungești se vor realiza lucrări de reparații și lucrări care să faciliteze buna desfășurare a activității.

Investiția presupune construirea a două clădiri, una tip pavilion, unde vor fi amenajate 20 de camere, bucătărie, spălătorie, cabinet medical și birouri administrative, și una destinată activităților zilnice.

Proiect in pregătire.

Investiții din fonduri guvernamentale.

Modernizare și dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Râmnicu Vâlcea

• Valoare: cca 2,2 milioane euro 

Prin intermediul acestui proiect se realizează lucrări de reparații, amenajare și modernizare a Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Râmnicu Vâlcea.

Proiect in pregătire.

Investiții din fonduri europene.

Consolidarea si reabilitarea energetică a Școlii Profesionale Speciale Bistrița, județul Vâlcea

• Valoare: cca 10 milioane euro

Prin intermediul acestui proiect se dorește efectuarea lucrărilor de consolidare și de reabilitare termică a Școlii Profesionale Speciale Bistrița.

Proiect viitor.

Creșterea eficienței energetice a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bistrița

• Valoare: cca 10 milioane euro

Proiectul vizează efectuarea lucrărilor de creștere a eficienței energetice a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bistrița.

Proiect viitor.

OZON - Centrul de Tratament al Dependenței de Droguri, Alcool și Jocuri de Noroc

• Valoare: cca 15 milioane euro

Consiliul Județean Vâlcea va face un prim pas pentru a ajuta persoanele afectate de consumul de droguri sau de băuturi alcoolice în exces, prin construirea, pentru ele, a unui centru de recuperare medicală și tratament.

Județul Vâlcea are în patrimoniu, pe malul Lacului Petrimanu, un teren pe care intenționăm să construim o clădire nouă, să o dotăm cu echipamente medicale specifice și cu mobilier adecvat, pentru a deveni locul unde acești oameni își recuperează sănătatea.

Proiect viitor.

Consiliul Județean Vâlcea

Știri Locale